Zrównoważony rozwój

Zrównoważony rozwój jest na stałe wpisany w strategię firmy IGP Pulvertechnik AG. Mamy silną motywację, aby w każdym z obszarów nie tracić z pola widzenia aspektów ekologicznych, ekonomicznych i społecznych. Staramy się tak dobierać dostawców, partnerów i łańcuchy dostaw, aby ich zachowanie było zgodne z naszymi firmowymi normami etycznymi. Oczywiste jest dla nas podejmowanie wyzwań odpowiedzialności społecznej w regionie. Pod wieloma względami farby proszkowe firmy IGP są zgodne z zasadami zrównoważonego rozwoju: nie zawierają rozpuszczalników, prawie w 100% podlegają recyklingowi i charakteryzują się niskim zużyciem energii podczas produkcji i powlekania. Skład farb proszkowych firmy IGP spełnia wymagania dotyczące wartości granicznych dla substancji szkodliwych określone w Dyrektywie Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/65/UE w sprawie ograniczenia stosowania niektórych niebezpiecznych substancji w sprzęcie elektrycznym i elektronicznym. Firma IGP Pulvertechnik AG posiada certyfikat ISO 9001:2008 / ISO 14001:2004, co oznacza, że bardzo starannie dobiera składniki swoich produktów.

Lokalizacje IGP na świecie
Aktualne informacje

 • Mistrzostwo w ochronie klimatu - z czystego przekonania
  IGP przywiązuje dużą wagę do efektywności energetycznej.
  > więcej informacji

 • POWDERNEWS DECEMBER 2018
  IGP North America goes Silicon Valley
  > więcej informacji

 • Best Architects 2019
  82 nagrodzone projekty na 400 stronach
  > więcej informacji

IGP Pulverbeschichtung: Pulverlacke für Architektur, Industrie, Transport und Holzwerkstoffe