Zrównoważony rozwój

Zrównoważony rozwój jest na stałe wpisany w strategię firmy IGP Pulvertechnik AG. Mamy silną motywację, aby w każdym z obszarów nie tracić z pola widzenia aspektów ekologicznych, ekonomicznych i społecznych. Staramy się tak dobierać dostawców, partnerów i łańcuchy dostaw, aby ich zachowanie było zgodne z naszymi firmowymi normami etycznymi. Oczywiste jest dla nas podejmowanie wyzwań odpowiedzialności społecznej w regionie. Pod wieloma względami farby proszkowe firmy IGP są zgodne z zasadami zrównoważonego rozwoju: nie zawierają rozpuszczalników, prawie w 100% podlegają recyklingowi i charakteryzują się niskim zużyciem energii podczas produkcji i powlekania. Skład farb proszkowych firmy IGP spełnia wymagania dotyczące wartości granicznych dla substancji szkodliwych określone w Dyrektywie Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/65/UE w sprawie ograniczenia stosowania niektórych niebezpiecznych substancji w sprzęcie elektrycznym i elektronicznym. Firma IGP Pulvertechnik AG posiada certyfikat ISO 9001:2008 / ISO 14001:2004, co oznacza, że bardzo starannie dobiera składniki swoich produktów.

Lokalizacje IGP na świecie
Aktualne informacje

 • Projekt dotyczący lakierów systemowych – Stadler/BLS
  Rozwiązania dotyczące lakierów systemowych gwarantują stabilność koloru i estetykę
  > więcej informacji

 • Farby proszkowe IGP w Dublinie
  Dublin Landings jest pierwszym projektem, w którym zastosowano obie farby firmy IGP. Obejmuje on 7 budynków, które zostały pomalowane z użyciem 17 farb firmy IGP.
  > więcej informacji

 • Kontrola emisji pochodzącej z farb proszkowych firmy IGP
  Według każdej klasyfikacji poziom emisji pochodzących z farb proszkowych firmy IGP leży dużo poniżej dopuszczalnego dla objętości referencyjnej poziomu na jednostkę objętości.
  > więcej informacji

IGP Pulverbeschichtung: Pulverlacke für Architektur, Industrie, Transport und Holzwerkstoffe