Zarządzanie jakością

Od chwili powstania naszej firmy w roku 1968 stawiamy najwyższe wymagania naszym produktom. Konsekwentne dbanie o jakość przy jednoczesnym uwzględnieniu aspektów ekologicznych zapewniło nam pozycję lidera rynku.
W Zintegrowanym Systemie Zarządzania (IMS), wprowadzonym już wcześniej w firmie IGP, aspekty dotyczące środowiska zostały dodatkowo rozbudowane, ponadto wdrożono odpowiednie działania i konieczne procesy. Dzięki temu od połowy 2004 roku posiadamy, poza uzyskanym w 1994 roku certyfikatem ISO 9001, także Certyfikat Systemu Zarządzania Środowiskowego ISO 14001.

...loading...
Lokalizacje IGP na świecie
Aktualne informacje

IGP Pulverbeschichtung: Pulverlacke für Architektur, Industrie, Transport und Holzwerkstoffe