Im wcześniej, tym lepiej

Czyszczenie należy rozpocząć jeszcze podczas instalacji produktów i należy dopilnować, aby materiały budowlane takie jak zaprawa i tynk, a także resztki farby zostały usunięte, zanim zaschną. Jeśli substancje te nie zostaną usunięte w odpowiednim czasie, później będzie konieczne zastosowanie agresywnych środków czyszczących i metod czyszczenia.
Ważne: powierzchnie należy czyścić możliwie delikatnie, a następnie dokładnie spłukać wodą, ponieważ pozostałości soli, kwasów lub zasad mogą powodować powstanie korozji.
Patrz także:
• TI 108, czyszczenie i konserwacja powierzchni powlekanych proszkowo
• TI 106, zalecenia dotyczące czyszczenia powierzchni z efektem perlistym

• Funkcjonalne właściwości „Easy to clean”

Lokalizacje IGP na świecie
Aktualne informacje

IGP Pulverbeschichtung: Pulverlacke für Architektur, Industrie, Transport und Holzwerkstoffe