Co to są lotne związki organiczne?

Lotne związki organiczne (volatile organic compounds; VOCs) to duża grupa cieczy i gazów, wśród których wiele jest bezwonnych i bezbarwnych. Ciecze te parują w temperaturze pokojowej. Lotne związki organiczne powszechnie stanowią problem, ponieważ w troposferze mogą wchodzić w reakcje z innymi szkodliwymi substancjami takimi jak tlenki azotu, tworząc ozon. Duże stężenie ozonu w pobliżu ziemi może negatywnie wpływać na zdrowie człowieka, powodować straty w plonach i prowadzić do uszkodzenia takich materiałów jak guma. Niektóre lotne związki organiczne są bezpośrednio szkodliwe dla zdrowia człowieka (np. powodują raka), przyczyniają się do ocieplenia klimatu (np. metan) lub niszczą ozonosferę chroniącą życie na ziemi przed niebezpiecznym promieniowaniem ultrafioletowym (np. bromek metylu).
(Brytyjska Agencja Środowiska)

 farby proszkowe firmy IGP po aplikacji nie wydzielają żadnych lotnych związków organicznych (VOCs).

...loading...
Lokalizacje IGP na świecie
Aktualne informacje

 • Nadajemy życiu kolor. Uwalniamy wyobraźnię.
  Ogromny wybór kolorów, w wariantach połyskujących, gładkich lub o fakturze piasku bądź kamienia, w wersji uni lub z efektem nakrapianym: farby proszkowe firmy IGP Powder Coatings budzą do życia budynki, maszyny i meble, zapewniając projektantom pełną swobodę w realizacji ich wizji.
  > więcej informacji

 • Zrównoważony rozwój z myślą o przyszłości
  W firmie IGP Powder Coatings zrównoważony rozwój oraz rozsądne gospodarowanie zasobami zyskują coraz bardziej na znaczeniu. Dlatego w tym roku na Boże Narodzenie wymyśliliśmy coś specjalnego. Życzymy Państwu wesołych Świąt i pomyślnego Nowego Roku.
  > więcej informacji

 • Od 2022 roku nowe kolekcje kolorów IGP
  Z początkiem roku IGP wprowadza nowe kolekcje kolorów. Karty kolorów „Color Sample Cards” obejmują każdorazowo jeden zestaw kolorów i/lub taką samą strukturę, taki sam zakres połysku i taką samą jakość. Zanurzmy się w świecie nowych kolekcji.
  > więcej informacji

IGP Pulverbeschichtung: Pulverlacke für Architektur, Industrie, Transport und Holzwerkstoffe