Co to są lotne związki organiczne?

Lotne związki organiczne (volatile organic compounds; VOCs) to duża grupa cieczy i gazów, wśród których wiele jest bezwonnych i bezbarwnych. Ciecze te parują w temperaturze pokojowej. Lotne związki organiczne powszechnie stanowią problem, ponieważ w troposferze mogą wchodzić w reakcje z innymi szkodliwymi substancjami takimi jak tlenki azotu, tworząc ozon. Duże stężenie ozonu w pobliżu ziemi może negatywnie wpływać na zdrowie człowieka, powodować straty w plonach i prowadzić do uszkodzenia takich materiałów jak guma. Niektóre lotne związki organiczne są bezpośrednio szkodliwe dla zdrowia człowieka (np. powodują raka), przyczyniają się do ocieplenia klimatu (np. metan) lub niszczą ozonosferę chroniącą życie na ziemi przed niebezpiecznym promieniowaniem ultrafioletowym (np. bromek metylu).
(Brytyjska Agencja Środowiska)

 farby proszkowe firmy IGP po aplikacji nie wydzielają żadnych lotnych związków organicznych (VOCs).

...loading...
Lokalizacje IGP na świecie
Aktualne informacje

 • POWDERNEWS JUNE 2019
  This upgrade brings better product features
  > więcej informacji

 • IGP-HWFclassic 591T parkour
  Drobna struktura odporna na działanie warunków atmosferycznych HWFclassic 591T jest jeszcze bardziej wytrzymała!
  > więcej informacji

 • Mistrzostwo w ochronie klimatu - z czystego przekonania
  IGP przywiązuje dużą wagę do efektywności energetycznej.
  > więcej informacji

IGP Pulverbeschichtung: Pulverlacke für Architektur, Industrie, Transport und Holzwerkstoffe