Co to są lotne związki organiczne?

Lotne związki organiczne (volatile organic compounds; VOCs) to duża grupa cieczy i gazów, wśród których wiele jest bezwonnych i bezbarwnych. Ciecze te parują w temperaturze pokojowej. Lotne związki organiczne powszechnie stanowią problem, ponieważ w troposferze mogą wchodzić w reakcje z innymi szkodliwymi substancjami takimi jak tlenki azotu, tworząc ozon. Duże stężenie ozonu w pobliżu ziemi może negatywnie wpływać na zdrowie człowieka, powodować straty w plonach i prowadzić do uszkodzenia takich materiałów jak guma. Niektóre lotne związki organiczne są bezpośrednio szkodliwe dla zdrowia człowieka (np. powodują raka), przyczyniają się do ocieplenia klimatu (np. metan) lub niszczą ozonosferę chroniącą życie na ziemi przed niebezpiecznym promieniowaniem ultrafioletowym (np. bromek metylu).
(Brytyjska Agencja Środowiska)

 farby proszkowe firmy IGP po aplikacji nie wydzielają żadnych lotnych związków organicznych (VOCs).

...loading...
Lokalizacje IGP na świecie
Aktualne informacje

 • Projekt dotyczący lakierów systemowych – Stadler/BLS
  Rozwiązania dotyczące lakierów systemowych gwarantują stabilność koloru i estetykę
  > więcej informacji

 • Farby proszkowe IGP w Dublinie
  Dublin Landings jest pierwszym projektem, w którym zastosowano obie farby firmy IGP. Obejmuje on 7 budynków, które zostały pomalowane z użyciem 17 farb firmy IGP.
  > więcej informacji

 • Kontrola emisji pochodzącej z farb proszkowych firmy IGP
  Według każdej klasyfikacji poziom emisji pochodzących z farb proszkowych firmy IGP leży dużo poniżej dopuszczalnego dla objętości referencyjnej poziomu na jednostkę objętości.
  > więcej informacji

IGP Pulverbeschichtung: Pulverlacke für Architektur, Industrie, Transport und Holzwerkstoffe