Budowa nieuciążliwa dla środowiska

Ochrona klimatu dotyczy również budynków. Wytyczne w zakresie budowy nieuciążliwej dla środowiska stanowią „Green Building Labels”. Te systemy certyfikacji wyznaczają na całym świecie standardy w zakresie opracowywania i projektowania wydajnych ekologicznie budynków. Systemy takie jak LEED i DGNB nie tylko oferują indywidualnie dostosowane certyfikaty w zakresie różnych wymagań projektowych i form użytkowania budynków, lecz także na zasadzie systemu list kontrolnych uwzględniają minimalne wymagania w zakresie nieszkodliwości produktów budowlanych dla środowiska. Systemy lakiernicze firmy IGP Pulvertechnik AG odzwierciedlają ideę zrównoważonego rozwoju na różnych poziomach:

  • Rezygnacja z toksycznych lub niebezpiecznych dla środowiska substancji
  • Całkowita rezygnacja z dyspergatorów zawierających rozpuszczalnik
  • Systemy lakiernicze o wydajnym sieciowaniu
  • Nadzorowana jakość w oparciu o okres trwałości budynku
  • Wybieranie w pierwszej kolejności regionalnych dostawców
         w celu ograniczenia szarej energii
  • Daleko idąca rezygnacja z rzadkich surowców
...loading...
Lokalizacje IGP na świecie
Aktualne informacje

IGP Pulverbeschichtung: Pulverlacke für Architektur, Industrie, Transport und Holzwerkstoffe