AKTUALNE INFORMACJE IGP

 

Aktualne informacje dotyczące ostatnich wydarzeń

Kontrola emisji pochodzącej z farb proszkowych firmy IGP

Powierzchnie organicznych uszlachetnień elementów okien lub profili elewacyjnych nie tylko wyróżniają się we wnętrzach połyskiem i kolorem, lecz także mogą wpływać na jakość powietrza w pomieszczeniach.

 

Jednym z kryteriów wszystkich dużych programów certyfikacji wyrobów budowlanych mających na celu sklasyfikowanie produktów do powlekania jako wyrobów budowlanych bezpiecznych pod względem toksykologicznym dla człowieka i środowiska jest możliwa emisja lotnych, częściowo niegroźnych, częściowo także kancerogennych lub mutagennych substancji organicznych z powierzchni we wnętrzach.

Badane powierzchnie to poza powłokami lakierniczymi i malarskimi także tynki, tworzywa sztuczne, tekstylia z włókien sztucznych oraz powłoki podłogowe.

 

Na potrzeby certyfikacji nie wystarczy już wykazać znikomą ilość lub brak lotnych związków organicznych i aldehydów. Dzisiejsze metody pomiarowe pozwalają uzyskać szczegółowe dane, ponieważ już śladowe ilości na jednostkę objętości wystarczą, aby wywołać podrażnienie dróg oddechowych, wysypkę lub uczulenie.

Z tego względu niektóre większe grupy produktów są wyznaczane do przebadania przez jeden z instytutów (Research Institutes of Sweden AB) zgodnie z europejskimi normami EN ISO 16000-1,-3,-6,-93; EN 164024 i EN 165165.

 

Dotyczy to poniższych grup produktów:

 

 • IGP-DURA®face 5803
 • IGP-DURA®face 5807
 • IGP-DURA®xal 4201
 • IGP-HWFclassic 5903
 • IGP-HWFclassic 591T

Określone po 3 oraz 28 dniach poziomy emisji zgodnie z normą DIN 16000-9 są niższe od poziomów wyznaczalności ustalonych dla każdej z grup lotnych związków.

Przeprowadzone równolegle pomiary zgodnie z M1 (fińską klasyfikacją emisji) i AgBB (niemieckimi regulacjami dotyczącymi emisji lotnych związków organicznych pochodzących z wyrobów budowlanych) ukazują podobny obraz.

 

Według każdej klasyfikacji poziom emisji pochodzących z farb proszkowych firmy IGP leży dużo poniżej dopuszczalnego dla objętości referencyjnej poziomu na jednostkę objętości.

 

Rezultaty i zgodność wyników z wymaganiami etykiety klasyfikacji emisji M1 oraz wymaganiami AgBB pozwalają na uzyskanie certyfikatów Green Building Label, takich jak LEED, BREEAM lub DGNB potwierdzających maksymalny dopuszczalny poziom emisji pochodzących z powierzchni wykonanych we wnętrzach z użyciem naszych produktów.

zurück
Lokalizacje IGP na świecie
Aktualne informacje

 • 20 lat w Polsce
  IGP Pulvertechnik Polska, jako stuprocentowa spółka zależna IGP Pulvertechnik AG, rozpoczęła swoją działalność 3 lipca 2000 roku – wspomina Łukasz Andrzej Witan, wiceprezes zarządu IGP Pulvertechnik Polska Sp. z o.o. oraz IGP Operations PL Sp. z o.o.
  > więcej informacji

 • Robust aesthetics for highly weather-resistant applications
  The formulation of the powder coating IGP-HWFclassic 591T, which was already popular with customers, was refined last year. As a result, the coating’s properties have been significantly optimized. Among other things, the IGP-HWFclassic 591T parkour is characterized by extreme robustness.
  > więcej informacji

 • Follow us on social media
  IGP Powder Coatings is active on various social media channels. Follow us and stay up to date.
  > więcej informacji

IGP Pulverbeschichtung: Pulverlacke für Architektur, Industrie, Transport und Holzwerkstoffe