Impressum

www.igp-powder.com

 

jest stroną internetową firmy IGP Pulvertechnik AG. Całkowita odpowiedzialność za portal internetowy spoczywa
na firmie IGP Pulvertechnik AG.

 

Redakcja i adres kontaktowy
IGP Pulvertechnik AG
Ringstrasse 30
CH-9500 Wil
Telefon: +41 (0)71 929 81 11
Telefaks: +41 (0)71 929 81 81
E-mail
Webdesign
BBK – Agentur für Kommunikation AG
Fabrikstrasse 10
Postfach 153
8370 Sirnach
Tel +41 (0)71 973 80 80
Faks +41 (0)71 973 80 89
service(at)agentur-bbk.ch
www.agentur-bbk.ch

 

Informacje prawne

 

1. Odpowiedzialność
Pomimo faktu, że firma IGP Pulvertechnik AG zwraca szczególną uwagę na poprawność publikowanych informacji, nie może odpowiadać za poprawność treści, dokładność, aktualność, wiarygodność i kompletność tych informacji.

Firma IGP Pulvertechnik AG wyraźnie zastrzega sobie prawo do pełnej lub częściowej zmiany, usunięcia lub tymczasowego zawieszenia publikacji treści w każdej chwili i bez wcześniejszej zapowiedzi.

Wykluczone są roszczenia o odszkodowanie przeciwko firmie IGP Pulvertechnik AG z tytułu szkód materialnych i niematerialnych powstałych w wyniku dostępu do informacji, wykorzystania lub niewykorzystania opublikowanych informacji, w wyniku nadużycia połączenia lub w wyniku technicznych zakłóceń.

2. Odnośniki i łącza

Firma IGP Pulvertechnik AG nie odpowiada za odnośniki i łącza do stron internetowych podmiotów trzecich. Użytkownik na własne ryzyko korzysta z takich stron internetowych.
Firma IGP Pulvertechnik AG oświadcza, że nie ma żadnego wpływu na kształt, treść i ofertę powiązanych stron internetowych. Za informacje i usługi powiązanych stron internetowych odpowiada
w pełni dany podmiot trzeci.

Firma IGP Pulvertechnik AG odrzuca wszelką odpowiedzialność za takie strony internetowe.

3. Ochrona danych
Zgodnie z art. 13 Konstytucji Federalnej Konfederacji Szwajcarskiej oraz zgodnie z federalnymi przepisami dotyczącymi ochrony danych każda osoba ma prawo do ochrony swojej sfery prywatnej oraz do ochrony swoich danych osobowych przed nadużyciem. Firma IGP Pulvertechnik AG przestrzega tych przepisów. Dane osobowe są traktowane ściśle poufnie i nie są sprzedawane ani przekazywane osobom trzecim.

W ścisłej współpracy z naszymi dostawcami usług hostingowych staramy się maksymalnie chronić bazy danych przed niepowołanym dostępem, utratą danych, nadużyciami i fałszerstwami.

Podczas przeglądania naszych stron internetowych następujące dane są zapisywane w pliku dziennika: adres IP, data, godzina, zapytanie w przeglądarce i ogólne informacje dotyczące systemu operacyjnego lub przeglądarki.

Dane te służą do przeprowadzenia statystycznej i anonimowej analizy, dzięki której firma IGP Pulvertechnik AG może odpowiednio ulepszać swoją ofertę. Zgodnie z Federalną ustawą
o nadzorze nad pocztą i telekomunikacją (BÜPF) istnieje ustawowy obowiązek przechowywania danych połączeń z ostatnich sześciu miesięcy.

W chwili dobrowolnego nawiązania kontaktu adres e-mail użytkownika zostaje zapisany w osobnej bazie danych, która nie jest wiązana z anonimowymi plikami dziennika. W każdej chwili mają Państwo możliwość anulowania rejestracji.

4. Prawa autorskie
Informacje zawarte na stronach internetowych firmy IGP Pulvertechnik AG są udostępniane publicznie. Pobieranie lub kopiowanie treści, obrazów, zdjęć lub innych plików nie wiąże się z przeniesieniem praw do tych treści.

Prawa autorskie i wszystkie inne prawa do treści, obrazów, zdjęć lub innych plików zawartych na stronach internetowych firmy IGP Pulvertechnik AG należą wyłącznie do niej samej lub do osobno wymienionych posiadaczy praw. Reprodukcja jakichkolwiek elementów wymaga wcześniejszej pisemnej zgody posiadaczy praw autorskich.

5. Google Analytics
Niniejsza strona internetowa wykorzystuje Google Analytics –analizę statystyk serwisów internetowych oferowaną przez firmę Google Inc. („Google”) Google Analytics wykorzystuje „cookies” – pliki tekstowe, które są zapisywane w komputerze i umożliwiają analizę sposobu korzystania ze strony internetowej. Zgromadzone w plikach „cookie” informacje dotyczące sposobu korzystania z niniejszej strony internetowej (włącznie z adresem IP) są przesyłane do serwera firmy Google w Stanach Zjednoczonych i tam zapisywane. Firma Google wykorzystuje te informacje do analizy sposobu korzystania ze strony internetowej, sporządzania dla operatora strony raportów o aktywności na stronie oraz do świadczenia dodatkowych usług związanych z korzystaniem ze strony internetowej i z Internetu. Firma Google może również przekazywać te dane podmiotom trzecim, o ile jest to wymagane na podstawie obowiązujących przepisów prawa lub jeśli podmiot trzeci przetwarza te dane na zlecenie firmy Google. Firma Google w żadnym przypadku nie łączy adresu IP użytkownika z innymi danymi Google. Opcję zapisywania plików „cookie” można wyłączyć w ustawieniach przeglądarki internetowej. Zwracamy jednak uwagę, że w takim przypadku ewentualnie nie będzie możliwe korzystanie ze wszystkich funkcji niniejszej strony internetowej. Korzystając z niniejszej strony internetowej, wyrażają Państwo zgodę na przetwarzanie przez firmę Google Państwa danych we wcześniej opisany sposób i we wcześniej wymienionym celu.

Lokalizacje IGP na świecie
Aktualne informacje

 • "Working together for one goal - that fits well with IGP".
  Laurent Duarte has been Head of Region South West Europe for seven years. The "self-made man" will retire at the end of next year and talks about his time at IGP in this interview. Laurent is sure that exciting times await his successor.
  > więcej informacji

 • Gaby trzyma wszystko razem
  W nadchodzącym roku Gaby Bärtschi będzie świętować jubileusz dziesięciolecia pracy w firmie. Wykwalifikowana laborantka chemiczna lubi elastyczne procesy i zwraca szczególną uwagę na jakość. Nudna? Bynajmniej.
  > więcej informacji

 • Nadajemy życiu kolor. Uwalniamy wyobraúnię.
  Ogromny wybór kolorów, w wariantach połyskujących, gładkich lub o fakturze piasku bądú kamienia, w wersji uni lub z efektem nakrapianymà farby proszkowe firmy IGP Powder Coatings budzą do życia budynki, maszyny i meble, zapewniając projektantom pełną swobodę w realizacji ich wizji.
  > więcej informacji

IGP Pulverbeschichtung: Pulverlacke für Architektur, Industrie, Transport und Holzwerkstoffe