TI101 - Farby proszkowe IGP odprowadzające
ładunki elektrostatyczne

Objaśnienie pojęć

Rezystancja powierzchniowa to opór zmierzony pomiędzy dwiema elektrodami przyłożonymi do polakierowanej powierzchni. Pomiar odbywa się zgodnie z normą DIN EN 61340-2-3 „Procedura badania mającego na celu określenie rezystancji i specyficznej rezystancji twardych, płaskich materiałów wykorzystywanych do zapobiegania naładowaniu elektrostatycznemu”.
Decydująca dla prawidłowego pomiaru jest jakość kontaktu metalicznej elektrody pomiarowej z mierzoną powierzchnią. W celu wykluczenia błędów stosuje się elektrody cylindryczne o ciężarze 2,5 kg z naklejoną miękką gumą przewodzącą, która zapewnia możliwie intensywny kontakt na płaskiej powierzchni. Ponadto przed pomiarem należy całkowicie usunąć zanieczyszczenia z mierzonej powierzchni.

Odległość pomiędzy elektrodami, mierzona od środka elektrody, musi wynosić minimum 250 mm.

Uznaje się, że powłoka odprowadza ładunki, jeśli zgodnie z opisaną procedurą pomiarową zmierzona rezystancja wynosi >7,5x105 Ω i <1x109 Ω. Przy wartościach poniżej 104 Ω uznaje się, że powierzchnia przewodzi ładunki, natomiast rezystancja powierzchniowa powyżej 1011 Ω oznacza, że powierzchnia jest elektrycznie izolująca.

Ponieważ powlekane podłoże znacząco wpływa na przewodnictwo między dwoma punktami na powierzchni, wyniki stosowania powlekanego aluminium mogą być nieodpowiednie. Dlatego wykorzystanie powlekanego aluminium w zastosowaniach ESD nie jest zalecane.

Zastosowanie

Do wykonywania powłok proszkowych odprowadzających ładunki elektryczne. W tym miejscu należy przede wszystkim wymienić ochronę przed naładowaniem elektrostatycznym i wynikającym z niego przeskokiem iskry oraz szybkimi wyładowaniami, ale także ograniczenie przyciągania kurzu, które jest bardzo ważnym aspektem w przemyśle, biurach oraz w innych obszarach – na przykład w przestrzeniach mieszkalnych.
Poza podrażnieniami lub zaburzeniami zdrowotnymi u ludzi wyładowania elektrostatyczne powodują także duże straty w przemyśle – na przykład uszkodzenie podzespołów elektronicznych podczas produkcji lub eksploatacji. Przyciągane cząsteczki kurzu mogą mieć bardzo negatywny wpływ na jakość produktu, a także na bezpieczeństwo – zagrożenie wybuchem.

Wskazówki dotyczące przerobu

Funkcja odprowadzania ładunków elektrostatycznych może mieć nieznaczny wpływ na kolor. Aby uzyskać optymalne rezultaty w zakresie rezystancji, należy bezwzględnie przestrzegać grubości powłoki 60 – 80 μm. Ze względu na wpływ powierzchni w przypadku strukturalnych farb proszkowych można wykonywać tylko pomiary porównawcze.

Wymagane grubości powłoki wynoszą 80 – 100 μm.

Asortyment

Farby proszkowe odprowadzające ładunki elektrostatyczne są oznaczone kodem «C». Znajduje się on na 11. pozycji w numerze produktu IGP – na przykład: 6807A70350C00. Obecnie dostępne są następujące serie farb proszkowych o tych specjalnych właściwościach:

  • IGP-DURA®mix 33
  • IGP-DURA®pol 68 w wersji z połyskiem i satynowej w standardowych kolorach według rejestru RAL. Dodatkowe dane są dostępne w informacjach technicznych IGP-DURA®mix 33 a także IGP-DURA®pol 68 w wersji z połyskiem i satynowej.