TI107 - Magazynowanie i dostawa części
powlekanych

Przewodnik firmy IGP Pulvertechnik AG w zakresie postępowania z polakierowanymi elementami konstrukcyjnymi. Elementy konstrukcyjne, które w procesie powlekania zostały starannie i fachowo polakierowane, wymagają odpowiedniego traktowania także po zakończonej obróbce powierzchniowej.

Zakłady lakiernicze i zakłady obróbki metali powinny zabezpieczyć polakierowane powierzchnie przed wpływem szkodliwych czynników występujących podczas transportu, składowania i montażu:

 1. obciążeniami mechanicznymi (wgniecenia, zarysowania, otarcia)
 2. ekspozycją na wilgoć (plamy z wody, wtrącenia, ślady kondensatu)
 3. brudem i zanieczyszczeniem zasadami (zabrudzenia, pył budowlany, zaprawa murarska)

Opakowania transportowe

Uchwyty dystansowe

Nieodpowiednie są uchwyty dystansowe lub klocki zabezpieczające z metalu, drewna, papieru lub twardej pianki takiej jak polistyren (kwasy humusowe, nasiąkliwość, utrata wody, powierzchnie szorujące).

Odpowiednie są: wytłaczane, miękkie pianki o komórkach zamkniętych, bez zmiękczaczy. Przykład: podkładka dystansowa «Caro Point» do 40 °C lub folia piankowa polietylenowa o grubości 4 mm do 60 °C o potwierdzonej odporności na suche gorąco.
Uwaga: wilgotne podkładki dystansowe powodują powstawanie plam z wody.

Warstwy rozdzielające

Nieodpowiednie są warstwy rozdzielające z papieru, włókien syntetycznych lub folii bąbelkowej.
Ta ostatnia może pozostawiać ślady w przypadku większego nacisku powierzchniowego. Odpowiednia jako opakowanie jest włóknina polipropylenowa/polietylenowa niechłonąca wilgoci, np. włóknina polipropylenowa o grubości 2 mm, oraz folia bąbelkowa.

Folie ochronne

Folie ochronne można zdjąć dopiero po kompletnym montażu – przed odbiorem elementu konstrukcyjnego lub na polecenie kierownictwa budowy. Nieodpowiednie są silnie przylepne folie. Odpowiednie są folie samoprzylepne z filtrem UV łatwe do ponownego usunięcia.

Zalecane folie samoprzylepne:

 • Tesa 50560
 • Tesa 4438 (www.tesa.ch)
 • 3M Tape 3903i (www.3m.com)
 • ROLLFIX 568-100 / 564-65
 • ROLLFIX 562-55 (tylko do farb proszkowych z wysokim połyskiem)

Wyraźne naklejki informacyjne (przykładowy tekst)

Podczas transportu i magazynowania na placu budowy elementy konstrukcyjne należy chronić przed
wilgocią i dyfuzją pary wodnej.

Składowanie i osłanianie

Paletyzacja

 • Dostatecznie duże palety i powierzchnie magazynowe umożliwiające zachowanie bezpiecznych odstępów
 • Końcówki i krawędzie elementów konstrukcyjnych należy zabezpieczyć
 • Towar na paletach należy składować w lekko nachylonej pozycji, aby umożliwić odpływ wody.

Osłony

 • Wszystkie elementy z otwartej jednostki opakowaniowej należy w całości zamontować lub po wyjęciu pojedynczych elementów konstrukcyjnych jednostkę opakowaniową należy szczelnie zamknąć lub przykryć plandeką w sposób zabezpieczający przed podsiąkaniem.
 • Nie dopuszczać do gromadzenia się stojącej wody na polakierowanych powierzchniach.
 • Nie dopuszczać do nagromadzenia się wilgoci w wyniku zastosowania nieodpowiednich uchwytów dystansowych.
 • Osłony i folie ogólnego zastosowania powinny umożliwiać wyrównanie ciśnienia pary wodnej.
  (Niebezpieczeństwo tworzenia się kondensatu i mikroklimatu)
 • Odpowiednie są także wkładki ze środków osuszających lub żelu krzemionkowego.
  Przykład: saszetki ze środkiem osuszającym (Dry & Save)

Miejsca składowania

 • Odpowiednie są suche miejsca składowania pod dachami ochronnymi zapewniającymi przepływ powietrza (ograniczone powstawanie kondensatu)

Postępowanie

Unikanie otarć

Podczas wyjmowania z jednostki opakowaniowej profile lub blachy należy podnosić, a nie wyciągać.

Rusztowanie i plandeki

Nie mogą leżeć bezpośrednio na polakierowanych powierzchniach (ryzyko otarć).

Zanieczyszczenia

Alkaliczny pył budowlany i zaprawę murarską należy starannie usunąć w ciągu kilku godzin (ryzyko zmian w stopniu połysku, kolorze i powierzchni).
Zanieczyszczeń nie wolno usuwać suchą szmatką, należy zastosować dużą ilość wody i miękką gąbkę.

Ochrona jakości

Należy przestrzegać norm SZFF: SZFF 41.07: Wytyczne dotyczące powlekania elementów elewacji z aluminium i stali SZFF 61.01: Wytyczne dotyczące konserwacji i czyszczenia elewacji metalowych.