TI108 - Czyszczenie i konserwacja powierzchni
powlekanych proszkowo

Zalecenia IGP Pulvertechnik AG dotyczące czyszczenia powłok organicznych

  • Zasadniczo podczas czyszczenia powłok organicznych należy stosować poniższe wytyczne.
  • Czyszczenie elewacji metalowych, certyfikat jakości RAL – GZ 632 www.grm-online.de
  • Konserwacja i czyszczenie elewacji metalowych, wytyczne SZFF 61.01 www.szff.ch
  • Zalecenia dotyczące czyszczenia dla farb proszkowych IGP z efektem perlistym. www.igp.ch / Informacje techniczne TI 106

Sposób postępowania

Opłukać dużą ilością wody. Czyszczenie roztworem zwilżającym z użyciem gąbki lub miękkiej szmatki. Na koniec opłukać i wysuszyć.

Określony sposób postępowania w zależności od rodzaju zabrudzenia

Warstwy tłuszczu usuwać skoncentrowanym roztworem zwilżającym, alkoholem lub środkiem powierzchniowo czynnym po wcześniejszym krótkim czasie działania.

Osad wapienny, pozostałości zaprawy murarskiej i resztki cementu usuwać roztworem octu (9,6 %) w proporcjach 1:1.

Plamy po silikonie i pozostałości po kleju usuwać za pomocą środka do usuwania silikonu.

Nieokreślone uporczywe zabrudzenia usuwać za pomocą środka czyszczącego do elewacji (np. Ambruch 1 www.ambruch.de).

Wskazówki

Szczególną uwagę należy zwracać na powłoki z efektem metalicznym, perlistym i tępym matowym. Środki zaradcze wymienione w sposobach postępowania należy odpowiednio sprawdzić pod kątem wpływu na powierzchnię.

Określony sposób postępowania w zależności od rodzaju zabrudzenia

Sprawdzone firmy w Szwajcarii: www.szff.ch

Absolutnie zabronione

Środki czyszczące zawierające rozpuszczalniki, rozcieńczalniki, aceton, węglowodory chlorowane, kwasy, ługi, silnie zasadowe środki czyszczące. Środki i materiały szorujące.