TI112 - IGP-LivingSurfaces

Ze względu na gruboziarnistą strukturę niektórych farb proszkowych serii IGP-LIVING Surfaces specjalne wymagania stawia się również instalacjom lakierniczym (patrz VR213).

Ilustracja rozdzielenia podczas fluidyzacji z wykorzystaniem sprężonego
powietrza

Normalna farba proszkowa z fluidyzacją

Dzięki jednorodnej granulacji farby proszkowej wszystkie cząsteczki proszku są porywane w równym stopniu i mogą być utrzymywane w zawieszeniu.

Grube ziarno z fluidyzacją

Dzięki jednorodnej granulacji farby proszkowej wszystkie cząsteczki proszku są porywane w równym stopniu i mogą być utrzymywane w zawieszeniu.

Grube ziarno z fluidyzacją

W wyniku bardzo dużych różnic w wielkości ziarna drobniejsze cząsteczki farby proszkowej są utrzymywane w zawieszeniu. Grubsze i tym samym wyraźnie cięższe cząsteczki nie mogą zostać porwane i zaraz po doprowadzeniu powietrza wspomagającego fluidyzację gromadzą się na dnie zbiornika z farbą proszkową. Tam grubsze cząsteczki są odsysane w pierwszej kolejności, w wyniku czego po krótkim czasie powlekania w zbiorniku pozostają tylko drobniejsze cząsteczki i nie jest możliwe osiągnięcie powierzchni o żądanych cechach.

Grube ziarno z wibracją

W wyniku bardzo dużych różnic w wielkości ziarna drobniejsze cząsteczki farby proszkowej są utrzymywane w zawieszeniu. Grubsze i tym samym wyraźnie cięższe cząsteczki nie mogą zostać porwane i zaraz po doprowadzeniu powietrza fluidyzującego gromadzą się na dnie zbiornika z farbą proszkową.
Tam grubsze cząsteczki są odsysane w pierwszej kolejności, w wyniku czego po krótkim czasie powlekania w zbiorniku pozostają tylko drobniejsze cząsteczki i nie jest możliwe osiągnięcie powierzchni o żądanych cechach.

Grube ziarno z wibracją

Nieznaczne fizyczne oddziaływanie na farbę proszkową nie powoduje praktycznie żadnego rozdzielenia poszczególnych cząsteczek farby proszkowej. Dzięki temu przez cały czas powlekania możliwe jest osiągnięcie jednolitej powierzchni. Wibracja konieczna jest jedynie do przesypywania proszku do rury ssawnej.