TI113 - Powłoki z farb proszkowych kontra powłoki z lakierów płynnych w zastosowaniach w 
architekturze