IGP-DURA®than 8003A-A1

Pobieranie PDF

Właściwości

  • Matowa
  • Gładka
  • Kolory

Właściwości farby proszkowej

Składniki nielotne:
99 %
Okres przechowywania:
min. 24 miesiące dla ≤ 25 °C
w nieotwieranym oryginalnym opakowaniu

Właściwości powłoki

Sprawdzone pod kątem
Temperatura detalu:
190 °C, 15 min.

Przetwarzanie

Sprzęt lakierniczy
Wszystkie konwencjonalne systemy elektrostatyczne z ładowaniem koronowym.
Przy budowie i eksploatacji lakierni proszkowych należy przestrzegać następujących przepisów: ATEX RL 2014/34/UE, EN 50177, DIN EN 16985.
Parametry utwardzania
TObjektminmax
180 °C20 min25 min
190 °C15 min20 min
200 °C10 min15 min
W celu ustalenia optymalnych parametrów wypalania zaleca się w każdym przypadku wykonanie praktycznych prób z wykorzystaniem danego detalu i pieca do wypalania.

Dodatkowe informacje

Niniejsze doradztwo techniczne odpowiada obecnemu stanowi wiedzy. Stanowi ono jednak tylko niewiążące wskazówki i nie zwalnia użytkownika z obowiązku wykonania własnych prób. Zastosowanie, użycie i przerób produktów odbywa się poza naszą kontrolą i w związku z tym wyłączną odpowiedzialność ponosi użytkownik.

Przed użyciem należy sprawdzić kartę charakterystyki substancji chemicznej.