58

IGP-DURA®face 5803A-A1

Matowa, gładka powłoka proszkowa o dobrej odporności na warunki atmosferyczne na bazie nasyconego poliestru i utwardzacza bez deklaracji.

Pobieranie PDF

Właściwości

 • Matowa
 • Gładka
 • Kolory
 • Standardowa jakość elewacyjna,
  1 rok Floryda > 50% połysku resztkowego

Aprobaty

 • GSB 109 m - Florida 1
 • Qualicoat Nr. P-0540, klasa 1
 • Qualicoat Nr. P-1735, class 1
 • QSC ST2 PE-0015/IGP-KORROPRIMER 1001
 • QSC ST2 PE-0016/IGP-KORROPRIMER 6007
 • QSC HD2 PE-0017/IGP-KORROPRIMER 1001
 • QSC HD2 PE-0018/IGP-KORROPRIMER 6007
 • QSC MS1 PE-0074/IGP-KORROPRIMER 1001
 • AAMA 2603-15, independent test report

Właściwości farby proszkowej

Wielkość ziarna:
< 100 μm
Składniki nielotne:
> 99 %
Gęstość:
1.3 kg/l-1.6 kg/l
Okres przechowywania:
min. 24 miesiące dla ≤ 25 °C
w nieotwieranym oryginalnym opakowaniu
Odcienie kolorów:
Odcienie RAL i NCS-S, własne kolory na żądanie

Właściwości powłoki

Sprawdzone pod kątem
Podłoża:
Aluminum (AlMg1), 0.8 mm obróbka bezchromowa
Sprawdzone kolory:
RAL 9010, 5010, 3005
Grubość powłoki:
60 μm - 80 μm
Temperatura detalu:
180 °C, 10 min.
Cechy wizualne
Stopień połysku:
25-35 R’/60°
DIN EN ISO 2813 2015-02
Próby mechaniczne
Test przyczepnosci metodą siatki nacięć
Gt 0
DIN EN ISO 2409 2020-12

Próba zginania na trzpieniu
≤ 5 mm
DIN EN ISO 1519 2011

Test udarności
≥ 20 inchp.
ASTM D 2794 1993

Test twardości Buchholza
≥ 80
DIN EN ISO 2815 2003-10

Test tłoczności Erichsena
≥ 5 mm
DIN EN ISO 1520 2007-11

Badania starzenia się pod wpływem warunków atmosferycznych
1 rok Floryda, 5° na południe
> 50 % Połysk resztkowy
DIN EN ISO 2810 2021-01

QUV/SE-B-313, 300 godz
> 50 % Połysk resztkowy
DIN EN ISO 16474-3 2014-03

Lampy ksenonowe, 1000 godz
> 50 % Połysk resztkowy
DIN EN ISO 16474-2 2014-03

Badania korozyjne
Test wody kondensacyjnej, 1000h
Bez infiltracji, bez pęcherzy.
DIN EN ISO 6270-2 2018-04

Test w mgle solnej z kwasem octowym, 1000h
Bez infiltracji, bez pęcherzy.
DIN EN ISO 9227 2017-07

Badania chemiczne
Odporność na zaprawę
Łatwo usuwalna po 24h bez pozostałości.
ASTM D 3260 2001

Przetwarzanie

Przygotowanie powierzchni

Podłoże musi być wolne od olejów, smarów i produktów utleniania. Obróbka wstępna zależy od rodzaju podłoża i wymaganej ochrony antykorozyjnej. Zalecamy następujące obróbki wstępne:

Aluminium
 • Chromianowanie zgodnie z DIN EN 12487
 • Anodowanie wstępne
 • Bezchromowa obróbka wstępna zgodnie ze specyfikacjami GSB International i QUALICOAT
Stal
 • Fosforanowanie cynkowe
Stal ocynkowana
 • Fosforanowanie cynkowe
 • Pasywacja chromianowa (III)
 • Chromianowanie zgodnie z DIN EN 12487

W celu lepszej ochrony przed korozją w przypadku aplikacji na stal / stal ocynkowaną, zaleca się stosowanie podkładu antykorozyjnego IGP-KORROPRIMER 10 lub IGP-KORROPRIMER 60.

Stosowność zastosowanej metody obróbki wstępnej powinna być na ogół wcześniej sprawdzona przez wykonawcę powłok odpowiednimi metodami badawczymi. Minimalnym wymogiem dla podłoży aluminiowych / elementów ze stali ocynkowanej jest przeprowadzenie testu wrzącej wody z następującym po nim testem przyczepności i taśmą. Odwołujemy się do wytycznych certyfikacji GSB International, Qualicoat i Qualisteelcoat. Więcej informacji: patrz także nasza specjalna ulotka dotycząca obróbki wstępnej (IGP-TI 100).


Sprzęt lakierniczy
Wszystkie konwencjonalne systemy elektrostatyczne z ładowaniem koronowym.
Przy budowie i eksploatacji lakierni proszkowych należy przestrzegać następujących przepisów: ATEX RL 2014/34/UE, EN 50177, DIN EN 16985.
Zalecana grubość powłoki
60 μm - 80 μm
Jednorodny wynik powlekania dla powłok strukturalnych lub różnice w sile krycia specyficzne dla artykułu i koloru mogą wymagać większej grubości powłoki. Należy przestrzegać odpowiednich wytycznych dotyczących stosowania. W celu wstępnego obliczenia wymaganej ilości farby proszkowej należy określić wymaganą grubość powłoki dla każdego artykułu.
Parametry utwardzania
TObjektminmax
170 °C15 min30 min
180 °C10 min20 min
190 °C5 min10 min
W celu ustalenia optymalnych parametrów wypalania zaleca się w każdym przypadku wykonanie praktycznych prób z wykorzystaniem danego detalu i pieca do wypalania.
Możliwość odzysku
Małe porcje proszku pochodzącego z odzysku mogą być dodawane automatycznie, jeśli to możliwe, do świeżego proszku. Ważne: Ogranicz nadmiar napylania do absolutnego minimum.

Dodatkowe informacje

Opakowanie
Pudło kartonowe 20 kg z włożoną antystatyczną torbą PE
Pojemnik kartonowy 500 kg z 25 antystatycznymi torbami PE po 20 kg

Możliwość powtórnego powlekania
Wstępne testy są obowiązkowe w przypadku przemalowywania powierzchni uprzednio powlekanych.

Nadruki i oklejanie
Próby wstępne są obowiązkowe w przypadku drukowania i klejenia powierzchni malowanych.

Ochrona powlekanych detali
Części powlekane należy po schłodzeniu zapakować odpowiednimi materiałami bez plastyfikatorów. Powinny być przechowywane zabezpieczone przed warunkami atmosferycznymi, aby uniknąć tworzenia się kondensatu, a tym samym zacieków na powłoce.

Czyszczenie
Części pokryte powłoką należy czyścić zgodnie z wytycznymi RAL-GZ 632 lub SZFF 61.01.

Usuwanie i zagospodarowanie farb
Po zużyciu wyroby powlekane należy przekazać do normalnego procesu recyklingu. Metody utylizacji szlamów lub pozostałości proszków muszą być zgodne z lokalnymi przepisami urzędowymi, biorąc pod uwagę kod odpadów „080201 Odpady proszków lakierniczych” zgodnie z Europejskim Katalogiem Odpadów.

Niniejsze doradztwo techniczne odpowiada obecnemu stanowi wiedzy. Stanowi ono jednak tylko niewiążące wskazówki i nie zwalnia użytkownika z obowiązku wykonania własnych prób. Zastosowanie, użycie i przerób produktów odbywa się poza naszą kontrolą i w związku z tym wyłączną odpowiedzialność ponosi użytkownik.

Przed użyciem należy sprawdzić kartę charakterystyki substancji chemicznej.