87

IGP-RAPID®complete 8763A-A1

Matowa, wysoce reaktywna powłoka proszkowa na bazie żywicy poliestrowej, odporna na warunki atmosferyczne.

Pobieranie PDF

Właściwości

  • Matowa
  • Naturalnie gładka
  • Kolory
  • Przemysłowa jakość zewnętrzna

Właściwości farby proszkowej

Wielkość ziarna:
< 100 μm
Składniki nielotne:
> 99 %
Gęstość:
1.3 kg/l-1.6 kg/l
Okres przechowywania:
min. 6 miesiące dla ≤ 15 °C
min. 12 miesiące dla ≤ 5 °C
min. 24 miesiące dla ≤ -20 °C
w nieotwieranym oryginalnym opakowaniu
Odcienie kolorów:
Odcienie RAL i NCS-S, własne kolory na żądanie

Właściwości powłoki

Sprawdzone pod kątem
Podłoża:
Stal ocynkowana + Coil-coating
Grubość powłoki:
80 μm - 120 μm
Temperatura detalu:
130 °C, 3 min.
Cechy wizualne
Stopień połysku:
20-30 R’/60°
DIN EN ISO 2813 2015-02
Próby mechaniczne
Test przyczepnosci metodą siatki nacięć
≤ 1
DIN EN ISO 2409 2020-12

Badania starzenia się pod wpływem warunków atmosferycznych
1 rok Floryda, 5° na południe
> 50 % Połysk resztkowy
DIN EN ISO 2810 2021-01

QUV/SE-B-313, 300 godz
> 50 % Połysk resztkowy
DIN EN ISO 16474-3 2014-03

Lampy ksenonowe, 1000 godz
> 50 % Połysk resztkowy
DIN EN ISO 16474-2 2014-03

Badania korozyjne
Test wody kondensacyjnej, 1000h
GT ≤ 1
DIN EN ISO 6270-2 2018-04

Naturalny test w mgle solnej, 1000h
GT ≤ 1
DIN EN ISO 9227 2017-07

Badania chemiczne
Próba acetonowa
2N Poziom 2
IGP AA341.58

Przetwarzanie

Przygotowanie powierzchni

Metal wstępnie malowany należy odtłuścić i przeszlifować, aby zapewnić przyczepność międzywarstwową.
Przydatność zastosowanego podłoża i metody wstępnej obróbki powinna zasadniczo zostać wcześniej sprawdzona przez wykonawcę powłok za pomocą odpowiednich metod badawczych.
Minimalnym wymogiem jest przeprowadzenie testu wrzącej wody z następującym po nim testem przyczepności na przekroju poprzecznym i testem taśmy. Odwołujemy się do wytycznych certyfikacji GSB International, Qualicoat i Qualisteelcoat. Więcej informacji: patrz także nasza specjalna ulotka dotycząca obróbki wstępnej (IGP-TI 100).


Sprzęt lakierniczy
Wszystkie konwencjonalne systemy elektrostatyczne z ładowaniem koronowym.
Przy budowie i eksploatacji lakierni proszkowych należy przestrzegać następujących przepisów: ATEX RL 2014/34/UE, EN 50177, DIN EN 16985.
Zalecana grubość powłoki
80 μm - 120 μm
Jednorodny wynik powlekania dla powłok strukturalnych lub różnice w sile krycia specyficzne dla artykułu i koloru mogą wymagać większej grubości powłoki. Należy przestrzegać odpowiednich wytycznych dotyczących stosowania. W celu wstępnego obliczenia wymaganej ilości farby proszkowej należy określić wymaganą grubość powłoki dla każdego artykułu.
Parametry utwardzania
TObjektminmax
125 °C5 min9 min
130 °C3 min7 min
140 °C2 min5 min
W celu ustalenia optymalnych parametrów utwardzania, zaleca się w każdym przypadku wykonanie praktycznych prób z wykorzystaniem danego detalu i pieca do utwardzania.
Możliwość odzysku
Małe porcje proszku pochodzącego z odzysku mogą być dodawane automatycznie, jeśli to możliwe, do świeżego proszku. Ważne: Ogranicz nadmiar napylania do absolutnego minimum. Należy przestrzegać instrukcji stosowania VR214.

Dodatkowe informacje

Opakowanie
Pudło kartonowe 20 kg z włożoną antystatyczną torbą PE

Ochrona powlekanych detali
Części powlekane należy po schłodzeniu zapakować odpowiednimi materiałami bez plastyfikatorów. Powinny być przechowywane zabezpieczone przed warunkami atmosferycznymi, aby uniknąć tworzenia się kondensatu, a tym samym zacieków na powłoce.

Czyszczenie
Części pokryte powłoką należy czyścić zgodnie z wytycznymi RAL-GZ 632 lub SZFF 61.01.

Usuwanie i zagospodarowanie farb
Po zużyciu wyroby powlekane należy przekazać do normalnego procesu recyklingu. Metody utylizacji szlamów lub pozostałości proszków muszą być zgodne z lokalnymi przepisami urzędowymi, biorąc pod uwagę kod odpadów „080201 Odpady proszków lakierniczych” zgodnie z Europejskim Katalogiem Odpadów.

Niniejsze doradztwo techniczne odpowiada obecnemu stanowi wiedzy. Stanowi ono jednak tylko niewiążące wskazówki i nie zwalnia użytkownika z obowiązku wykonania własnych prób. Zastosowanie, użycie i przerób produktów odbywa się poza naszą kontrolą i w związku z tym wyłączną odpowiedzialność ponosi użytkownik.

Przed użyciem należy sprawdzić kartę charakterystyki substancji chemicznej.