Rozwiązanie na horyzoncie

Identyfikacja problemów występujących podczas powlekania proszkowego

Lakiernicy i operatorzy instalacji są pod stałą presją: klienci wymagają doskonałych powierzchni o niezmiennej jakości.

Czasem jednak w trakcie procesu powlekania pojawia się problem, którego rozwiązanie wydaje się być niemożliwe. Właśnie dlatego stworzyliśmy Instrukcję serwisową IGP. Można skorzystać z niej, aby wykluczyć możliwe źródła błędu.

Ponadto do Państwa dyspozycji pozostają nasi eksperci w zakresie zastosowania powłok lakierniczych. Systematyczne rozwiązywanie problemów pozwoli na określenie przyczyny Państwa problemu. Należy przy tym odpowiedzieć na kilka poniższych pytań:

  • Gdzie występuje problem?
  • Jakich materiałów i jakich farb proszkowych dotyczy problem?
  • Kiedy występuje problem?
  • W jakich warunkach i przy jakich ustawieniach instalacji występuje problem?

Wspólnie z Państwem ustalimy stan rzeczy, a następnie zaproponujemy środki zaradcze, które w przyszłości pozwolą wykluczyć błędy.

Aby zagwarantować najwyższą jakość i wyeliminować błędy, nasi eksperci przyjadą także do Państwa firmy. Sprawdzą ustawienia i współdziałanie instalacji, materiał nośny, przygotowanie powierzchni i farbę proszkową.